top of page

מחנה הקיץ של אולרייד !

2.7.23 - 20.7.23

שלושה שבועות של פעילות אופניים איכותית ובלתי נשכחת...

שיפור מיומנויות רכיבה, פעילות חברתית והמון אושר...

נפתיע עם רכיבות מדהימות, אתגרים בשטח, ארטיקים, בריכה, רכיבות, רכיבות ועוד רכיבות...
נרכוב ביער, בשדות, בחוף הים, בחצר המועדון, בפאמפטרק...

 ליווי לוגיסטי צמוד, מדריכים מוסמכים

bottom of page