קורס מדריכי  אופני הרים

לפרטים נוספים 

יפתח סהר - רכז הקורס 

נייד - 052-322-5523

מכללת גבעת וושינגטון

רעיה - רישום לקורס 

משרד - 08-851-1833

מפגשי הקורס הקרוב:

5/11/2020. יום חמישי. 16:00 - 22:00

בתלמי יחיאל (במועדון)

6/11/2020. יום שישי. 7:00 - 13:00

יער חרובית

13/11/2020. יום שישי. 7:00 - 13:00

יער בן שמן

עיקרי תכנית ההכשרה

יום I - כיתה

 1. שיחת פתיחה – מטרת הקורס ומטרת המדריך

 2. מדריך הרכיבה - משימתו, אחריותו ומקצועיותו

 3. ניהול סיכונים  - הערכה, זיהוי וניהול סיכונים בשטח. מניעתם והדרכים לטיפול בהם

 4. פרקים בהדרכת שטח - תדרוך רוכבים, בד"ח,  ציוד רכיבה (מדריך ומודרך)

 5. תיקוני אופניים  בשטח - ציוד נדרש ואילתורים

 6. ניווט -  טופוגרפיה בסיסית, עזר ניווט והתמצאות 

 

יום II – שטח

 1. תרגול תדריך רוכבים

 2. תרגול ניהול סיכונים - הערכת רוכבים

 3. משמעת קבוצתית

 4. ניהול זמן הדרכה

 5. טכניקות רכיבה בסיסיות

 6. התנהגות מול משתמשי שטח אחרים

 

יום III – שטח

 1. התנסות אישית בהדרכה

 2. מתן הערכה

 3. סיכום

המועדון פועל בחסות: