נייד חנות 054-7308304

טלפון משרד 08-8584435

המועדון פועל בחסות: